Fællesfond er
i luften

For en bedre
fremtid

Foreningen Sønderborg Fællesfond er stiftet for at styrke udviklingen i Sønderborg Kommunes landdistrikts- og lokalområder. Vi ønsker at styrke virkelysten og sammenholdet i og på tværs af landsbyer og lokalområder omkring Sønderborg. Vi tror på at Sønderborg Fællesfond kan sikre, at lokalområderne også i fremtiden er attraktive steder at leve, virke og bosætte sig.

Foreningen Sønderborg Fællesfond kaldes i daglig tale Sønderborg Fællesfond eller SFF.

Stiftende Generalforsamling
mandag den 27. maj kl. 17.00 på Alsion lokale 301

Læs mere her

Info-møde/workshop om Sønderborg Fællesfond
torsdag den 6. juni kl. 16.30-19.30 på Alsion lokale 301

Program mm kommer her.
Tilmelding til anders@hundslev.dk

Vores mål

Det er vores mål, at aktiviteterne i Sønderborg Fællesfond skal gøre det lettere og billigere at få adgang til finansiering af bl.a. huskøb, husforbedringer og lokale udviklingsprojekter: Så vi får bedre huse, flere tilflyttere samt flere lokale aktiviteter, servicetilbud, indkøbsmuligheder og gode arbejdspladser.
Derudover skal fonden igennem køb, salg, renovering, udlejning og evt. nedrivning af huse spille en aktiv rolle ift. at bevare værdier og bygningskultur, og skabe attraktive bomuligheder – både for dem der allerede bor her, og dem der gerne vil flytte hertil.

Lykkedes vi med foreningens aktiviteter:

  • Vil der være færre faldefærdige bygninger og flere attraktive boligtilbud, fx i form af et restaureret
    bevaringsværdigt hus, der udlejes
  • Vil der være flere aktiviteter, servicetilbud, indkøbsmuligheder og arbejdspladser i lokalområderne
  • Vil det blive lettere og billigere at låne til et huskøb i Sønderborg Kommunes landsbyer
  • Huspriserne vil stige

Vores forening

Sønderborg Fællesfond er stiftet som en demokratisk og almennyttig forening. Med demokratisk forstås, at foreningen styres af medlemmerne med den årlige generalforsamling som den øverste myndighed. Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af en valgt bestyrelse. Med almennyttig forstås, at foreningen vælger sine aktiviteter ud fra et sigte om at skabe størst mulig værdi for
befolkningen i Sønderborg Kommunes landdistrikts- og lokalområder som helhed. Foreningens midler kan kun anvendes i overensstemmelse med formålet, og der kan ikke ske udlodning af overskud til medlemmer. Hverken løbende eller ved foreningens ophør.

Bestyrelsen

Foreningens første bestyrelse vælges på den stiftende generalforsamling. Er du interesseret i at stille op til bestyrelsen, eller på anden måde bidrage til arbejdet med Fællesfonden? Så kontakt Anders K. Brandt på anders@hundslev.dk, telefon 6133 3483.

Se vedtægterne for Foreningen Sønderborg Fællesfond. Link kommer efter den Stiftende Generalforsamling den 27/5 kl 17.00 på Alsion.

Læs mere om medlemskab

Læs mere om, hvordan foreningen arbejder